Logo - Formelin

Mailův blog

Dot language

Mailo Světel 16.11.2013

V tomto postu zběžně představuji Dot, jazyk na tvorbu diagramů.


O co jde

Samozřejmě je zde mnoho toolů na tvorbu diagramů na většina bude pro spoustu lidí pohodlnější. O Dotu píšu protože ho občas na něco použiji a mě osobně pohodlný přijde. Jedná se o jazyk pro popis diagramů. Na definujeme si jednotlivé body v diagramu a pokud mají body nějaké vazby, tak i ty.

Takhle z kraje

Body (nodes) a jejich spojení (edges) mohou mít popis toho jak vypadají. Tyto dva nejčastější ůčastnici diagramu nad se out mají ještě diagram samotný. Hlavní diagram může ještě mít pod diagramy (subgraph) a jejich struktura je shodná se strukturou diagramu hlavního.

Příkladem

digraph G {
 parent
 child1
 child2

 child1 -> parent
 child2 -> parent
}

Výstup předchozího kódu

Vytvořili jsme diagram se třemi nodami ‘parent’, ‘child1’ a ‘child2’. Dále jsme nadefinovali, že ‘child1’ a ‘child2’ mají vazbu na node ‘parent’.

V hranatých závorkách můžeme dát prvku nějaké atributy jako například barvu, styl, nebo orientaci.

digraph G {
 parent [label="Praotec Čech"]
 child1 [label="František Ringo Čech"]
 child1 [label="Svatopluk Čech"]

 child1 -> parent [label="Potomstvo";color="blue"]
 child2 -> parent [label="Potomstvo";color="green"]
}

Výstup předchozího kódu

Pokud nejsou atributy u žádného z našich prvků, tak patří přímo diagramu, nebo se jedná o defaultní hodnoty. Teď například nastavíme nodes, aby byly červenou barvou, edges aby byly růžové a aby byl celý diagram, aby byl z prava do leva.

digraph G {
 rankdir=RL
 
 node[color="red"]
 edge[color="pink"]
 
 parent [label="Praotec Čech"]
 child1 [label="František Ringo Čech"]
 child2 [label="Svatopluk Čech"]

 child1 -> parent [label="Potomstvo";]
 child2 -> parent [label="Potomstvo";]
}

Výstup předchozího kódu

Závěrem

Tak to bychom měli pár ukázek. Pokud se chcete dozvědět o tomto jazyce více, doporučuji dokument Drawing graphs with dot. Jedná se o opravdu vyčerpávající popis jazyka a jeho možností. Neděste se toho, že je tak dlouhý. Já osobně jsem ještě nepoužil snad ani desetinu a k dokumentu přistupuji spíše referenčně, než jako k poutavému čtení.


Clip to Evernote